Wednesday, April 25, 2007

मोडाण्यांची भेळ (Sprout Bhel)

१ वाटी मोड आलेले मुग किंवा मटकी
१ उकडलेला लहान बटाटा बारीक चिरुन
१ वाटी काकडी बारीक चिरुन
१ मध्यम टोमॅटो बारीक चिरुन
१/४ वाटी कोथिंबीर बारीक चिरुन
१/२ लाल कांदा बारीक चिरुन
चवीप्रमाणे मीठ, लाल मिरची पावडर
२-३ चमचे खजुर-चिंचेची चटणी
१-२ चमचे पुदीना चटणी
सजावटीसाठी बारीक शेव

कॄती - शेव वगळुन बाकीचे सगळे पदार्थ एकत्र करुन घ्यावेत. खायला देतेवेळी त्यावर बारीक शेव पसरुन द्यावी.

टीप - हवा असेल तर १/२ वाटी फ़रसाण मिसळायला हरकत नाही.

पालकाची कोशिंबीर (Spinach Salad)

Spinach Salad१ जुडी कोवळा पालक बारीक चिरुन
१/४ लाल कांदा अगदी बारीक चिरुन
साखर, मीठ, लिंबु चवीप्रमाणे
२ चमचे दाण्याचे कुट
फोडणीसाठी जिरे, मोहरी, हिंग

कृती - थोड्या तेलाची फोडणी करुन घ्यावी. चिरलेला पालक आणि कांदा एकत्र करावा. त्यात चवीप्रमाणे मीठ, साखर, लिंबु घालावे. त्यावार, दाण्याचे कुट आणि फोडणी घालुन एकत्र करावे.

टीप - कच्चा कांदा आवडत नसेल तर वगळायला हरकत नाही पण ह्या कोशिंबीरीत कच्चा कांदा अतीशय छान लागतो.

मुळ्याची कोशिंबीर - २ (Radish Salad -1)

१ कोवळा मुळा पानांसहीत
१/२ लाल कांदा
१/२ वाटी दही
मीठ, साखर चवीप्रमाणे
२ मिरच्या उभ्या चिरुन
फोडणीसाठी तेल, जिरे, मोहरी, कढीपत्ता, हळद, हिंग

कृती - मुळ्याची कोवळी पाने काढुन धुवुन बारीक चिरुन घ्यावी. मुळा साल काढुन बारीक खिसुन घ्यावा. कांदा एकदम उभा आणि पातळ कापुन घ्यावा. लहान कढईत तेलाची फोडणी करुन घ्यावी. त्यात मिरची घालुन थोडे हलवावे. त्यात कांदा घालुन नीट सोनेरी रंगावर परतुन घ्यावा. मुळ्याचा पाला, खिस, मीठ, साखर आणि परतलेला कांदा एकत्र करावा. खायला वाढतेवेळी दही घालुन नीट मिसळुन घ्यावे.

टीप - मुळ्याचा पाला कोवळा नसेल तर घालु नये. तो घशाला टोचतो. त्याऐवजी थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातली तरी छान लागते.
लाल मुळे वापरायचे असतील तर साधारण ६-७ मुळे लागतील.

मुळ्याची कोशिंबीर - १ (Radish Salad)

१ कोवळा पांढरा मुळा नाजुक खिसुन
१/४ वाटी खोवलेले ओले खोबरे
१/४ वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर
फोडणीसाठी तेल, जिरे, मोहरी, हिंग, कढिपत्ता
मीठ, साखर चवीप्रमाणे

कृती - खिसलेला मुळा, ओले खोबरे, कोथिंबीर एकत्र करुन घ्यावे. चवीप्रमाणे मीठ, साखर घालावी. अगदी कमी तेलात फोडणी करुन ह्यावर ओतावी. आणि हलक्या हाताने एकत्र करावे.

टीप - ह्या कोशिंबीरीला फोडणीमधे हळद घालु नये. पांढरी-हिरवी कोशिंबीर फ़ार सुरेख दिसते.
लाल लहान मुळे घ्यायचे असतील तर साधारण ६-७ वापरायला हरकत नाही.

पचडी (Mixed vegetable Salad)१ मुठ कोवळी मेथी - निवडुन बारीक चिरुन
१ गाजर खिसुन
१/२ वाटी कोवळॆ मटारदाणे
१/२ वाटी खिसलेला मुळा
१ लहान टोमॅटो बारीक चिरुन
१ मुठ कोथिंबीर - निवडुन बारीक चिरुन
१ चमचा साखर
१ चमचा दाण्याचे कुट
चवीपुरते मीठ
१/४ लिंबाचा रस
२ लहान मिरच्या उभ्या चिरुन
१ लहान चमचा तेल, फोडणीचे साहित्य

कृती - एका लहान कढईत नेहेमीप्रमाणे जिरे, मोहरी, कढीपत्त्याची फोडणी करुन घ्यावी. त्यातच मटार दाणे घालुन साधारण ३-४ मिनीटे परतावे. बाकी खिसलेल्या / चिरलेल्या सगळ्या भाज्या एकत्र करुन त्यात दाण्याचे कुट, मीठ, लिंबु, साखर घालावे. त्यावर तयार केलेली फ़ोडणी घालावी. सगळे नीट मिसळुन घ्यावे.

टीप - मुळ्याचा कोवळा पाला, पालक, सोलाणे (कोवळे हरबरा दाणे), अशा भाज्या आवडत असतील तर घालायला हरकत नाही.

लहान मुलांसाठी करायचे असेल तर मिरची घालु नये.

कोबीची कोशिंबीर (Cabbage Salad)
१ वाटी बारीक चिरलेला कोबी
१ हिरवी मिरची
१ चमचा दाण्याचे कुट
१/४ लिंबाचा रस
१/२ चमचा साखर
चवीप्रमाणे मीठ
थोडी चिरलेली कोथिंबीर
फ़ोडणीसाठी - १ चमचा तेल, जिरे, मोहरी, हिंग, हळद

कृती - एका लहान फ़ोडणीच्या वाटीत तेल तापवुन नेहेमीप्रमाणे फ़ोडणी करुन घ्यावी. त्यातच हिरव्या मिरचीचे तुकडे टाकुन गॅस बंद करावा. एका पसरट बाउलमधे कोबी, दाण्याचे कुट, मीठ, लिंबुरस, साखर, कोथिंबीर घालुन नीट मिसळून घ्यावे. त्यावर तयार केलेली फोडणी घालावी. आणि एकदा नीट मिसळुन घ्यावे.

टीप - ह्या कोशिंबीरीमधे लिम्बुरसाच्या ऐवजी २ चमचे दही घातले तरी छान लागते.

गाजराची कोशिंबीर पण आशीच करता येते.

Tuesday, April 17, 2007

Karlyachi Bhaji

(Link to Marathi Recipe)

Bitter Gourd Bhaji

I am not a big fan of bitter gourd, but I eat it as its good for health. I try to make it healthier and tasty at the same time.2-3 Bitter Gourds
3-4 tbsp Coarsely Ground Roasted Peanuts
1 tsp Garam Masala (or per taste)
1.5 tsp Red Chili Powder (or per taste)
Salt per taste
1.5 tbsp Grated Jaggery
*1.5 tsp Tamarind Pulp
1 tbsp Oil
For Tempering - 1/2 tsp Cumin Seeds, 1/2 tsp Mustard Seeds, Pinch of Hing, Pinch of Turmeric powder


Preparation -
Wash bitter gourds and chop the tips off. If you do not like too much of bitterness, remove the inside with back of a spoon. If you are okay, leave it. Then thinly slice all the gourds. Sprinkle little bit of salt over and leave it untouched for 10-15 minutes.
Squeeze the water out of the gourd pieces if you want, it reduces bitterness. It is okay to leave them as is like I do.
Heat oil in a heavy bottom frying pan. Make tempering as usual by adding cumin seeds and mustard seeds. Once mustard seeds start spluttering, add hing and turmeric powder.
Add sliced bitter gourd, lower the heat and saute for almost 10 minutes or so.
Add salt, red chili powder, garam masala, peanut powder, jaggery and tamarind pulp. Mix thoroughly.
Saute for another 3-4 minutes.
Sprinkle chopped cilantro and serve with chapatis.

Tips -  
  1. * I usually add little warm water to 1 tablespoon size of tamarind and leave it for 10-15 minutes. Then squeeze the pulp. 
  2. Never use water while cooking bitter gourd, that makes the bhaji more bitter.

कारल्याची भाजी (Bitter Gourd Bhaaji)

(Link to English Recipe)

कारले ही तशी मला न आवडणारी भाजी. पण घरी आवडते म्हणुन करायला आणि थोडीशी खायला पण शिकले :)
Karlyachi bhaji
२-३ मध्यम आकाराची कारली
४-५ चमचे शेंगदाण्याचे कुट
गरम मसाला, तिखट, मीठ - चवीप्रमाणे
साधारण लहान लिंबाएवढा गुळ (जरा बारीक करुन किंवा साखर घातली तरी चालेल)
१ चमचा आमचुर किंवा थोडासा चिंचेचा कोळ
तेल, फोडणीचे साहीत्य

कृती - कारली धुवुन कडेने कापुन घ्यावीत. त्यातला गर काढुन टाकावा. कारल्याच्या चकत्या करुन त्यांना किंचीत मीठ लावुन १०-१५ मिनीटे बाजुला ठेवुन द्यावे.
कढईत तेल तापवुन नेहेमीप्रमाणे फोडणी करावी. त्यावर कारल्याच्या चकत्या घालुन कमीत कमी १० मिनीटे मध्यम आचेवर परतुन घ्याव्यात. त्यावर मीठ, तिखट, मसाला, दाण्याचे कुट, गुळ, आमचुर घालुन अजुन साधारण २-३ मिनीटे परतावे. वरुन कोथिंबीर घालुन वाढावे.

टीप - १. कारले शिजवताना कधीही पाणी वापरु नये त्याने कारल्याचा कडुपणा वाढतो.
२. कारल्याच्या चकत्या करताना गर न काढता तशाच केल्या तर थोडा कडवटपणा जास्ती रहातो त्यामुळे आमचुर, गुळ यांचे प्रमाण कमीजस्ती करावे लागेल.

मसालेभात (Masale bhat)

मसालेभात करायला खुप अवघड असतो असे माझे प्रामाणिक मत होते. पण एकदा माझी मैत्रीण सविताने केलेला भात खाल्ला आणि तसाच करुन बघीतला तेव्हा तो समज दुर झाला. सविताची ही रेसिपी तुमच्यासाठी!

Masale Bhat

१ वाटी तांदुळ धुवुन पाणी काढुन टाकुन अर्धा तास ठेवावेत.
१/२ वाटी मटार दाणे
१ ते २ टी. स्पून गोडा मसाला
५-६ पाने कढीपत्ता (एखादे तमलपत्र घालायला हरकत नाही)
७-८ तुकडे काजु
मीठ, लाल तिखट चविप्रमाणे
मुठभर कोथिंबीर बारीक चिरलेली, मुठभर खोवलेले ओले खोबरे
२-३ टेबलस्पून तेल, फोडणीचे साहित्य
२ वाटी पाणी गरम करुन

कृती - तांदुळ धुवुन कमीतकमी अर्धातास तरी निथळत ठेवावेत. एका बाजुला २ वाट्या पाणी गरम करायला ठेवावे. जाड बुडाच्या पातेल्यात तेल तापवुन त्यात नेमेमीप्रमाणे फोडणी करुन घ्यावी. फोडणीमधे कढीपत्ता टाकुन छान तडतडु द्यावा. त्यावर काजुतुकडे घालुन एखादा मिनीट परतुन घ्यावे. त्यावर मटारदाणे घालुन ३-४ मिनीटे परतुन घ्यावे. आता त्यावर तांदुळ घालावेत. मीठ, लाल तिखट, गोडा मसाला, थोडी चिरलेली कोथिंबीर, हवी असेल तर किंचित साखर घालुन तांदुळ हलक्या हाताने ५-६ मिनीटे परतुन घ्यावा. आता त्यावर गरम पाणी घालुन एक उकळी आणावी. उकळी आणल्यानंतर गॅस मध्यमपेक्षा थोडा कमी करुन झाकण ठेवावे. १२-१५ मिनीटामधे गरम मसालेभात तयार!
गॅस बंद करुन एक वाफ़ जाउ द्यावी आणि त्यावर खोबरे कोथिंबीर घालुन सजवावे. खाताना मस्तपैकी तुप घालुन खावा.

टीप - १. तांदुळ धुवुन कमीतकमी अर्धा तास तरी निथळत ठेवावेत नाहीतर चव वेगळी लागते. मी बासमती, सोनामसुरी, इंद्रायणी, रत्नागीरी २४ असल्या सगळ्या प्रकारचे ताम्दुल वापरुन हा भात केलेला आहे. सोना मसुरीला थोडे पाणी जास्ती लागते, तर इंद्रायणीला थोडे कमी लागते. पाण्याचे प्रमाण तांदळानुसार कमी जस्ती करावे.
२. गोडा मसाला नसेल तर गरम मसाला घालुन पण हा भात चान लागतो.
३. मी फोडणीमधे खडा मसाला घालत नाही हवा असेल तर मात्र मसाला आणि तिखटाचे प्रमाण कमीजास्त बघावे लागेल.

Friday, April 06, 2007

भरली कारली (Stuffed Bitter Gourd)

Stuffed Bitter Gourd

४-५ मध्यम आकाराची कारली
४-५ चमचे दाण्याचे कुट
१ मुठ तीळ भाजुन कुट क्रुन
१ मुठ सुके खोबरे भाजुन चुरा करुन
१ चमचा आमचुर
१ चमचा साखर
१ चमचे गरम मसाला किंवा गोडा मसाला
मीठ, लाल तिखट - चवीप्रमाणे
१/४ कप कोथिंबीर बारीक चिरुन

फ़ोडणीसाठी - ४-५ टीस्पून तेल आणि फोडणीचे सामान

कृती - कारली धुवुन देठ आणि टोकाच्या बाजुने कापुन आतला गर काढुन टाकावा. आतल्या बाजुला थोडे मीठ लावुन कारली १५-२० मि. साठी बाजुला ठेवुन द्यावीत. मसाल्याचे सगळे सामान एकत्र करुन नीट एकत्र करावे. खुप कोरडे वाटत असेल तर एखादा चमचा पाणी घालावे. हा मसाला आता कारल्यामधे भरावा. आता ही भरलेली कारली मोदकांप्रमाणे वाफवुन घ्यावीत. साधारण ५-७ मिनिटांमधे कारली पुरेशी शिजतात आणि मसाला बाहेर पडत नाही.
एका जाड बुडाच्या पातेल्यात तेल तापवुन नेहेमीप्रमाणे फोडणी करावी. उरलेला मसाला त्या तेलात घालुन वरती वाफ़वलेली कारली घालुन व्यवस्थीत परतुन घ्यावे. गॅ्स बारीक ठेवावा नाहीतर मसाला जळू शकतो. ३-४ मिनीटे परतल्यावर गॅस बंद करावा.

पावभाजी (Pav Bhaji)

२ बटाटे साल काढलेले
१ मध्यम कांदा
१ टोमॅटो
१ मध्यम ढबु मिरची
साधारण पाव किलो cauliflower
१ गाजर

वरील सगळ्या भाज्या मोठे मोठे (२-२ इंचाचे) तुकडे करुन कुकर मधे १ शिट्टी करुन शिजवुन घ्याव्यात. शिजवताना पाणी सुटेल ते बाजुला काढुन ठेवुन भाज्या पोटॅटो मॅशरने ठेचुन साधरण लगदा करुन घ्यावा.

१ मोठा कांदा (शक्यतो लाल)अगदी बारीक चिरुन
२ मध्यम टोमॅटो बारीक चिरुन
१ मोठी वाटी मटार मायक्रोवेव मधे बोटचेपे शिजवुन
१ इंच आले खिसुन
२-३ चमचे बादशहाचा पावभाजी मसाला
१-२ चमचे धणेपावडर
मीठ चवीप्रमाणे
तिखट - चवीप्रमाणे
३-४ टेबलस्पून तेल
जिरे, मोहरी, हळद

मध्यम आकाराच्या कढईत तेल तापवुन त्यात जिरे, मोहरी, हळद घालुन फ़ोडणी घालावी. त्यावर कांदा परतावा. कांदा नीट गुलबट रंगावर परतावा. त्यात टोमॅटो घालुन परातायला घ्यावे. परतताना त्यात मीठ, पावभाजी मसाला, धणे पावडर, खिसलेले आले घालावे. आता हे सर्व मिश्रण तेल सुटेपर्यंत परतावे. त्यावर शिजवलेले मटार दाणे घालुन परतावे. १-२ मि. परतल्यावर पोटॅटो मॅशरने ते ठेचुन घ्यावेत. त्यावर बकिच्या भाज्यांचे मिश्रण घालुन व्यवस्थीत मिसळावे. भाजी खुप घट्ट होत असेल तर भाज्यांचे शिजवलेले पाणी घालावे. चविप्रमाणे तिखट मीठ घालावे.
वरुन कोथिंबीर घालावी.

पावभाजीचे पाव गरम करताना तेल किंवा तुपावर भाजावेत.

टीप -
१. भाज्यांचे प्रमाण आपल्या आवडीप्रमाणे कमीजास्त करावे.
२. मायक्रोवेव नसेल तर मटार चळणीवर वाफ़वुन घेता येतात किंवा फोडणीमधे बोटचेपे शिजवले तरी चालतात.
३. के. प्र. पावभाजी मसाला अतीशय छान आहे मिळत असेल तर तोच वापरावा.
४. गाड्यावरची पावभाजी भरपुर बटर मधे केलेली असते पण मला बटरची चव खुप अवडत नसल्याने मी बटर कधीही वापरत नाही.
५. भाजी खुप प्रमाणात केल्यास पाव पण खुप भाजावे लागतात त्यासाठी तेल किंवा बटर लावुन १५० डीग्री फॅरेनहाईट वर ओव्हन गरम करुन त्यात ५ ते ७ मिनीटे ठेवावे.
६. वरुन घालायचा कांदा कच्चा आवडत नसेल तर किंचीत तेलावर परतुन त्यावर खोडेसे मीठ आणि पाव्भाजी मसाला भुरभुरावा.

Thursday, April 05, 2007

झटपट पन्हे (Instant Panhe)

कैरी नसलेले पन्हे म्हणले तर तुमचा 'आ' वासण्याची शक्यता आहे. पण हा प्रकार अगदी पन्ह्याप्रमाणेच लागतो.
Panhe


१ कप Unsweetened Apple Sauce
१ कप Frozen Lemonade
मीठ चविप्रमाणे
वेलची केशर - आवडीप्रमाणे

कृती - Apple Sauce आणि Lemonade एकत्र करायचे. त्यात साधारण २-३ ग्लास पाणी घालुन किंचीत मीठ घालायचे. आवडीप्रमाणे वेलची/केशर पुड घालुन थंड करायला ठेवायचे.

टीप - लेमोनेडमधे साखर असल्याने साखर घालु नये. पण साधा लिंबुरस घालणार असाल तर साखरेचे प्रमाण पहावे लागेल.

कैरीचे पन्हे (Kairiche Panhe)

१ कैरी
४-५ चमचे साखर
१/२ चमचा मीठ
वेलची, केशर - आवडीप्रमाणे

कैरी कुकरमधे शिजवुन ह्यावी. भाताबरोबर नीट शिजते पण नुसतीच ठेवायची असेल तर १ शिट्टी पुरते. साल काढुन गर काढुन घ्यावा. त्यात साखर मिसळून नीट विरघळवुन घ्यावी. चविपुरते किंचीत मीठ घालावे. आवडीप्रमाणे वेलची आणि केशर घालावे. १ ग्लास पन्हे करायचे असेल तर हे मिश्रण साधारण १/४ ग्लास घ्यावे आणि त्यात पाणी घालुन मीठ/साखरेचा अंदाज घ्यावा.

टीप - कैरीच्या अंबटपणावर साखरेचे प्रमाण अवलंबुन आहे त्यामुळे ते स्वत:च्या चवीप्रमाणे ठेवावे.
कैरीच्या गरामधे साखरेऐवजी गुळ आणि वेलची/केशराऐवजी जिरेपावडर घालुन ते चपातीबरोबर तोंडीलावणे म्हणुन पण छान लगते.

भाजीचे सांडगे

महाराष्ट्रात खूप प्रकारची वाळवणे करण्याच्या पद्धती आहेत. त्यामागचा मुख्य उद्देश पदार्थ टिकवून गरजेवेळी वापरणे. यात सगळ्याप्रकाराचे पापड, कु...