Posts

Showing posts from June, 2007

आंबा आईसक्रिम !!??!! (Mango Ice Cream)

१ वॅनीला आईसक्रिम पॅक
१ मोठा आंबा
१/४ वाटी साखर
१-२ काड्या केशर
२ वेलच्यांची पूड

कृती -
आंब्याची साल काढुन साधारण इंचभर मोठे चौकोनी तुकडे करुन घ्यावेत. एका जाड बुडाच्या पातेल्यात आंब्याचे तुकडे, साखर, केशर, वेलची पुड एकत्र करुन मध्यम गॅसवर ठेवावे. सतत धवळत रहवे. आंबा साधरण शिजत आला की गॅस बंद करुन मिश्रण थंड होउ द्यवे.

वॅनिला आईसक्रिम थोडे thaw करुन घ्यवे आणि वरील थंड केलेले मिश्रण त्यात मिसळावे. साधरण Marble Effect येईल असे मिसळावे. एकजीव करण्याची जरुरी नाही.
हे मिसळलेले आईसक्रीम परत container मधे भरुन फ्रीझर मधे ठेवावे. सेट झाल्या खायला द्यावे.

आंब्याचे मिश्रण जास्त झाल्यास serve करताना आईसक्रीम वर थोडे घलुन serve करवे.

टीप- ह पदार्थ strawberries, raspberries, peaches, mixed berries अश्य कोणत्यही फ़ळाचे करु शकता. पण अशि exotic फ़ळे वापरताना वेलची, केशर नाही टाकले तरी चलते.

वेज कुर्मा (Vegetable Kurma)

Here is English version of this recipe - http://vadanikavalgheta.googlepages.com/vegetablekurma


२ मोठे बटाटे
२ मोठे लाल कांदे
२ मध्यम टोमॅटो
साधारण १/२ वाटी खोवलेले ओले खोबरे (थोडे कमी वापरले तरी चालते)
२-३ मध्यम पाकळ्या लसुण
छोटा तुकडा आले
२ वेलचीचे दाणे
लाल तिखट, मीठ चवीप्रमाणे
२ चमचे गरम मसाला
फोडणीसाठी सढळ हाताने तेल, जिरे, मोहरी, हळद, कढीपत्ता, हिंग

कृती - कांदा उभा पातळ कापावा म्हणजे व्यवस्थीत भाजला जातो. बटाटे धुवुन साल न काढता त्याचे साधारण १ इंचाचे तुकडे करावेत. टोमॅटोचे पण साधारण त्याच आकाराचे तुकडे करुन घ्यावेत. एका जाड बुडाच्या कढईत अर्धे तेल तापायला ठेवावे. त्यात जिरे घालुन कांदा परतायला घ्यावा. अर्धा परतत आल्यावर त्यात लसुण आणि आल्याचे तुकडे घालावेत. त्यात ओले खोबरे घालावे आणि व्यवस्थीत सोनेरी रंगावर परतुन घ्यावे. नीट परतल्यावर थोडावेळ थंड होऊ द्यावे. आणि मिक्सरवर बारीक वाटुन घ्यावे.
आता उरलेले तेल त्याच कढईत तापत ठेवावे, जिरे, मोहरी, कढिपत्ता, हिंग, हळद घालुन फोडणी करावी. त्यातच वेलचीचे दाणे पण घालावेत. बटाट्याचे तुकडे घालुन ते नीट परतुन घ्यावे. त्यावर टोमॅटो घालुन पर…

कुरकुरीत कांदा भजी (Kanda Bhaji - Onion Fritters)

Image
(Link to English Recipe)


१ मोठा लाल कांदा
तिखट, मीठ - चवीप्रमाणे
बेसन अंदाजे लागेल तितके
तेल तळण्यासाठी लागेल तितके
किMचीत हळद
असेल तर चिमुटभर ओवा
मुठभर कोथींबीर

कृती -
कांदा अगदी बारीक उभा उभा कापावा. त्याच्या पाकळ्या नीट वेगवेगळ्या करुन त्यावर मीठ, तिखट, ओवा, हळद घालुन नीट मिसळुन १० मिनीटे बाजुला ठेवावे. १० मिनीटानंतर तळण्यासाठी तेल तापायला ठेवावे. तोपर्यंत कांद्याला पाणी सुटलेले असेल. त्यात थलथलीत भिजेल इतपत पीठ घालावे. पाणी अजीबात घालु नये. कोथींबीर घालुन त्यावर १ चमचाभर गरम तेल घालावे. नीट चमच्याने मिसळुन गरम तेलात भजी करुन दोन्ही बाजुने कुरकुरीत तळाव्यात.

टीप - १. ह्या भजीला खेकडा भजी असेही म्हणतात.
२. पीठ भिजवताना पाणी अजिबात वापरु नये.
३. शक्यतोवर लाल कांदा वापरावा. निदान पांढरा कांदा वापरु नये.
४. ही भजी कुरकुरीत होण्यासाठी सोडा घालायची गरज नाही. सोड्याने भजी तेलकट होतात.

ओटब्रानचा उपमा (Oat Bran Upma)

Image
Here is link to English version of this recipe - http://vadanikavalgheta.blogspot.com/2011/02/oat-bran-upma.html

Oat Bran Upma
१.५ कप ओट ब्रान
३.५ कप पाणी
१ लहान कांदा बारीक चिरुन
०.५ वाटी मटारदाणे
२-३ हिरव्या मिरच्या मोठे तुकडे करुन
चवीप्रमाणे मीठ
२ लहान चमचे तेल
१ लहान चमचा तुप
उपम्यासाठी लागणारे फोडणिचे साहित्य, कोथींबीर, ओले खोबरे, अर्ध्या लिंबाचा रस.

कृती -
तेल तापवुन फोडणी करुन घ्यावी. हिरव्या मिरच्या आणि कांदा व्यवस्थीत सोनेरी रंगावर भाजुन घ्यावा. त्यात मटार दाणे घालुन ३-४ मिनीटे परतावे. त्यात १ चमचा तुप घालुन १-२ मिनीटे परतावे. आता त्यावर पाणी घालुन मीठ, लिंबाचा रस, कोथींबीर, ओले खोबरे घालुन झाकुन एक उकळी आणावी. त्यावर गॅस बारीक करुन ओटब्रान त्यात हळुहळु घालुन गुठळी न होऊ देता मिक्स करुन घ्यावे. भांड्यावर झाकण ठेवुन ५ मिनीटे ठेवावे. चमच्याने व्यवस्थीत मिक्स करुन गॅस बंद करावा. वरुन लिंबु, ओले खोबरे, कोथींबीर घालुन वाढावे.

टीप - नेहेमीच्या उपम्यात घालतो तशी उडदडाळ, हरभराडाळ फ़ोडणीत छान लागते. साध्या रव्यापेक्षा ओटब्रान मधे fiber आणि protein जास्ती असल्याने हा प्रकार जास्त hea…