Wednesday, August 29, 2007

लज्जतदार पराठे (Lajjatdar paratha)

घरी जावे आणि फ्रीझ उघडुन पहावा आणि कोणतीही भाजी शिल्लक नसावी. बाहेर जाऊन काही आणण्याची इच्छा नसावी आणि भुकही लागलेली असावी. अशाच एकदा भुकेपोटी लागलेला हा शोध आहे!

१ गाजर साल काढुन
१ टोमॅटो
१ कप कोबी किंवा फ़्लॉवर यापैकी जी काही भाजी शिल्लक असेल ती
२-३ हिरव्या मिरच्या
मुठ्भर कोथिंबीर
१ चमचा जिरे
१ लिम्बाचा रस
चवीप्रमाणे मीठ
१ चमचाभर साखर
लागेल तितके गव्हाचे पीठ

कृती -
टोमॅटो, गाजराचे तुकडे, कोबी/फ्लॉवर, मिरच्या, कोथिंबीर, जीरे, मीठ, लिंबाचा रस, साखर सगळे फ़ूड्प्रोसेसर मधे घालावे आणी मध्यम बारीक करुन घ्यावे. फूडप्रोसेसरचे पाते बदलुन पीठ मळायचे पाते घालावे आणि त्यात थोडे गव्हाचे पीठ घालावे. आणि मळायला घ्यावे. लागेल तसे पीठ घालुन चपातीच्या पीठाप्रमाणे मळुन घ्यावे. पा्णी शक्यतो घालु नये. पीठ मळुन झाल्यावर लगेचच पराठे लाटायला घ्यावे. कारण पीठ ठेवले की त्याला पाणी सुटायला लागते.
तयार झालेले पराठे दह्याबरोबर किंवा कोशींबीरीबरोबर खायला द्यावेत.

टीप -
१. कोबी किंवा फ़्लॉवर काहीही नसेल तर नुसतेच गजर टोमॅटो घातले तरी चालते.
२. फूडप्रोसेसर नसेल तर सगळ्या भाज्या नीट खिसुन घ्याव्यात आणि मिरची बारीक करुन त्यात घालुन हाताने पीठ मळावे.

Tuesday, August 28, 2007

डाळ मेथी (Daal Methi)

(Link to English Recipe)
साहित्य -
१ जुडी मेथी - निवडुन, धुवुन बारीक चिरुन
१/२ वाटी मुगडाळ किंवा तुरडाळ
१ मध्यम कांदा बारीक चिरुन
लाल तिखट, काळा मसाला, मीठ - चवीप्रमाणॆ
५-६ लसूण पाकळ्या - ठेचुन
१/२ चमचा साखर
२ टे.स्पू. तेल
जिरे, मोहरी, कढीपत्ता, हिंग

कृती -
भाजीसाठी तुरडाळ वापरायची असेल तर ती आधी थोडीफ़ार शिजवुन घ्यावी. मुगाची डाळ वापरायची असेल तर १५-२० मिनीटे भिजवुन घेतली तरी पुरेशी होते. कढईत तेल तापत ठेवुन नेहेमीप्रमाणे फोडणी करुन घ्यावी. त्यात ठेचलेला लसुण आणि कांदा घालुन नीट परतुन घ्यावे. त्यावर भिजलेली/शिजवलेली डाळ घालावी. त्यातच तिखट, मीठ, मसाला घालुन नीट परतून घ्यावे. वरुन धुवुन चिरलेली मेथी घालावी. आणि गॅस बारीक करुन झाकण ठेवावे. ३-४ मिनीटानी झाकण काढुन भाजी नीट परतावी. किंचीत साखर घालुन एकदा परतुन गॅस बंद करावा.

टिपा -
ताजी मेथी मिळत नसेल तर फ़्रोझन मेथीची पण ही भाजी चांगली लागते पण त्यात मेथीचे दांडे खुप असतात त्यामुळे भाजी खुप शिजवावी लागते. पण अगदीच न मिळण्यापेक्षा कधीतरी करायला हा प्रकार चांगला वाटतो.

डाळ कांदा (Daal Kanda)

Here is English version of this recipe - http://vadanikavalgheta.blogspot.com/2010/10/daal-kanda.html

हा एक पदार्थ सातारा भागात जास्त केला असे वाटते कारण माझ्या ब~याच मैत्रीणीना हा पदार्थ माहीती नव्हता! ऐनवेळी भाजी शिल्लक नसेल, अचानक पाहुणे आले तर करण्यासाठी झट्पट भाजी आहे ही. तुरडाळ, मसूरडाळ आणि मूगडाळ यांचा डाळ्कांदा केला जातो.

Picture of Masoor Daal


Masoor Daal Kanda

साहित्य -
१ वाटी तुरडाळ
१ मोठा कांदा
कांदा लसुण मसाला, मीठ - चवीप्रमाणे
फोडणीसाठी तेल आणि इतर साहित्य

कृती -
तुरडाळ धुवुन अगदी कमी पाणी घालुन कमी शिट्य्या करुन शिजवुन घ्यावी. फ़क्त अर्धवट शिजली पाहीजे. एकदम मऊ शिजता कामा नये. कांदा मोठा चिरुन घ्यावा आणि तेलाची फोडणी करुन त्यात परतावा. सोनेरी रंगावर परतला गेला की त्यावर डाळ, कांदा लसुण मसाला, मीठ घालावे. डाळ खुपच कच्ची असेल तर पाण्याचा हबका मारुन मारुन बोटचेपी शिजवावी. नेहेमीप्रमाणे पाणी ओतुन शिजवु नये. असेल तर वरुन थोडी चिरलेली कोथिंबीर घालावी.

टीप -
१. मसुरडाळ, मूगडाळ पटकन शिजते त्यामुळे ह्या डाळी वेगळ्या न शिजवता २०-२५ मिनीटे भिजवुन फोडणीला टाकाव्यात. बाकीची पद्धत वरीलप्रमाणेच.
२. कांदा-लसूण मसाला नसेल तर लाल तिखट, काळा मसाला असे एकत्र घातले तरी चालु शकते.

Friday, August 24, 2007

बटाटेवडे (Batata Vada)

कराडमधे दिवेकर बेकरी नावाची एक बेकरी आहे. मुळ ठिकाणाहुन आता ती दुसरीकडे हलवली गेलीय. त्यामुळे त्या दुकानात जाणे तितकेसे जाणे होत नाही. तसे नवीन ठिकाणही जुन्या दुकानापासुन खुप काही लांब आहे असे अज्जीबात नाहीये. पण जाणे होत नाही हेच खरे. आता त्यांची आठवण येण्याचे कारण काय असे डोक्यात येणे अगदीच साहजीक आहे. तर मला आठवतात त्यांचे बटाटेवडे. बाहेर जाउन काही खाणे ही त्याकाळात चैन होती आणि फ़ारसे प्रसिद्ध नव्ह्ते त्याकाळातली ही गोष्ट आहे :). एकदा पप्पा सहज सांगत आले घरी की आज लायब्ररीमधे कुणीतरी कार्यक्रमाला दिवेकरांचे बटाटेवडे आणलेले. मग असेच कधितरी मम्मी मंडईतुन येताना ते घेउन घरी आली. प्रचंड मोठा होता एकेक वडा आणि तिखट पण.
पुढे कधीतरी स्वयंपाक करायची गोडी लागल्यावर मम्मीकडुन रीतसर बटाटावडा शिकले. आणि मग त्यात माझ्या आवडीनुसार बदल करत गेले. मी करते तो बटाटेवडा खालीलप्रमाणे -

सारण -
४ मध्यम आकाराचे बटाटे उकडुन घ्यावेत.
१ मोठा लाल कांदा बारीक चिरुन
३-४ हिरव्या मिरच्या (चवीनुसार कमीजास्त कराव्यात)
३-४ लसुण पाकळ्या
२ मुठी चिरलेली कोथिंबीर
१ लहान तुकडा आले
चवीप्रमाणे मीठ
५-६ पाने कढीपत्ता
२-३ टेबल्स्पून फोडणीसाठी तेल
जिरे, मोहरी, हिंग, हळद - फोडणीसाठी

कृती - आले, लसुण, मिरची आणि मीठ एकत्र वाटुन घ्यावे. खुप बारीक करु नये आणी फ़ार ओबड्धोबडही नसावे. बटाटे कुस्करुन ठेवावेत. फोडणीचे तेल कढईत तापायला ठेवावे. कढिपत्ता, जिरे, मोहरी, हिंग, हळ्द घालुन तडतडल्यावर त्यात कांदा घालावा. कांदा साधारण परतत आला की त्यात हिरव्या मिरचीचे वाटण घालुन नीट परतुन घ्यावे. त्यात कुस्करलेला बटाटा घालावा. सारण नीट एकत्र करुन त्यावर झाकण ठेवावे. ५ मिनीटे मंद गॅसवर वाफ़ येउ द्यावी. त्यानंतर सारणात कोथिंबीर घालुन सारण थंड होऊ द्यावे. थंड झाल्यावर साधारण टेबलटेनीसच्या बॉलईतके गोळे करावेत. साधारण १२ गोळे होतील.

आवरण -
१ कप बेसन
२-३ टेबलस्पून तांदुळपीठ
लाल तिखट, मीठ - चवीप्रमाणे
हळद
चिरलेली कोथिंबीर
चिमुटभर ओव्याची भरडपूड
पाणी लागेल तसे
२-३ टेबल्स्पून कडकडीत तापवलेले तेल

कृती - बेसन, तांदुळाचे पीठ, तिखट, हळद, मीठ, ओव्याची पुड, कोथिंबीर एकत्र करावे. त्यात लागेल तसे पाणी घालत थलथलीत भिजवावे. बोटाने पीठ उचलले तर पट्कन भांड्यात पडणार नाही असे असावे. साधारण डोस्याच्या पिठासारखे सरसरीत असावे. त्यात तापवलेले तेल घालुन नीट मिसळुन घ्यावे.

बटाटावडा -
तळण्यासाठी तेल तापत ठेवावे. सारणाचा एक एक गोळा आवरणाच्या पीठात बुडवुन तापलेल्या तेलात सोडावा. दोन्ही बाजुने नीट तळुन घ्यावा.

लसणीची चटणी, खोब~याची हिरवी चटणी या बरोबर गरम गरम खायला द्यावा.

टीप -
१. बटाटावड्याच्या आवरणात खायचा सोडा अज्जीबात घालु नये. तसा वडा खुप तेल शोषुन घेतो.
२. मसाला डोसासाठी भाजी कराताना वरील पद्धतीनेच करावी म्हणजे राहीलेल्या भाजीचे वडे करुन पहाता येतील :)

Tuesday, August 21, 2007

शेवयाची खीर (Shevai kheer)

मी साधारण ७वी मधे असेपर्यंत परवीनमावशीच्या घरुन खीरखुर्मा आणि वेज बिर्याणीचा डबा प्रत्येक ईदच्या दिवशी घरी यायचा. शकीलमामा किंवा अजुन घरचे कोणीतरी पोचवुन जात असे. त्या आज्जी अगदी आठवणीने आमच्यासाठी हा खाउ पाठवत असत. त्यानंतर आम्ही लांब रहायला गेल्याने ते बंद झाले. पण नंतर कलमाडेकाका आणुन द्यायचे डबा. पण आज्जीच्या हातची चव ती वेगळीच! पुढे मग रझिया खीर नक्की आणुन द्यायची कारण मला तिच एक शेवयाची खीर आवडते म्हणुन! एकदा तिला विचारले की यात काय काय घालतात. तिने सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टी काही ल्क्शात नाही राहिल्या पण खजुर किंवा खारिक घालतात ते मात्र लक्षात राहीले चांगले. त्या खरीचे मी केलेले एक light version!

१ वाटी बारीक शेवया
२-३ चमचे तुप
१०-१२ बिया प्रत्येकी बदाम, पिस्ते, काजु, अक्रोड - एकत्र पूड करुन
३-४ वेलच्या, ५-६ केर काड्या, बारीक तुकडा जायफळ - एकत्र पूड करुन
५-६ मोठ्या खजुर (US मधे असाल तर Medjol प्रकारचे खजुर वापरा California नको)
४ कप दूध (मी १% मिल्क फ़ॅटवाले वापरते)
६-८ टेबल्स्पून साखर (आवडीप्रमाणे कमीजास्त करावी)

कृती - शेवया जर अख्या असतील तर चुरुन १ वाटी चुरा घ्या. एका जाड बुडाच्या पातेल्यात मंद आचेवर तुप घालुनशेवया हलक्या गुलाबी रंगावर भाजुन घेउन बाजुला ठेवा. त्याच पातेल्यात दूध तापायला ठेवावे. त्यात खजुराच्या बिया काढुन गर घालावा. आता हे दूध व्यवस्थीत उकळुन घ्यावे. जरा थंड झाले की मग त्यातला खजुन मिक्सरमधे बारिक करुन त्या दुधात ती पेस्ट घालावी. ते दूध परत उकळायला ठेवावे. त्यात शेवया घालाव्यात आणि बारीक गॅसवर अर्धवट शिजु द्याव्यात. त्यात आता वेलचीची पूड, बदाम पिस्त्यांची पूड घालावी आणि १-२ उकळ्या आणाव्यात. शेवटी साखर घालुन एक उकळी आणुन गॅस बंद करावा. थंड करुन खायला द्यावे.

टीप - खीरचा दाटपणा आपल्या इच्छेनुसार कमीजास्त करता येतो त्यासाठी दुधाचे प्रमाण कमीजास्त करावे लागेल.

Thursday, August 09, 2007

मुगाचा डोसा (Pasarattu)

एका तमीळ मैत्रीणीने दिलेल्या रेसीपीचे माझ्या पद्धतीने केलेले मॉडीफिकेशन.


From वदनी कवळ घेता ...


२ वाट्या सालीची मुगडाळ
१ वाटी उडीदडाळ (सालीसहीत असेल तर चांगले)

४-५ हिरव्या मिरच्या
१ छोटा तुकडा आले
३-४ टीस्पून मीठ (चवीप्रमाणे)

बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर वरुन घालण्यासाठी (ऎच्छीक)
कृती - डाळी धुवुन कमीत कमी ५ ते ६ तास भिजवाव्यात. त्यानंतर त्यात मिरच्या, आले, मीठ घालुन नीट वाटुन घ्यावे. अगदी बारीकच झाले पाहीजे असे नाही. पण खुप जाडसर असु नये. वाटलेले पीठ साधारण ६-७ तास झाकुन ठेवावे. हवामानानुसार कमीजास्ती अंबते ते गरजेपुरते पुरेसे होते. करतेवेळी शक्यतो non stick तव्यावर करावे. साधारण २ डाव पीठ नीट पसरवुन घ्यावे खुप पातळ असु नये. वरुन कांदा कोथिंबीर पसरावी आणि झाकण घालावे. साधारण २ मिनीटानी उलटावे ती बाजु भाजुन झाली की नारळाच्या ओल्या चटणीबरोबर खायला द्यावे.

Friday, August 03, 2007

भरल्या वांग्याचा मसाले भात (Stuffed Brinjal Pulav)

मायबोलीवर २००५ मधे गणेशोत्सवात पाककला स्पर्धा ठेवण्यात आल्या होत्या तेव्हा मी सहज गंमत म्हणुन भाग घेतला होता. दिलेल्या यादीमधील जिन्नस घेऊन एक पदार्थ बनवायचा होता. आणि फ़ोडणीचे साहित्य वगैरे वापरले तर चालणार होते. स्पर्धेच्या शेवटी मतदान होऊन मला पहिला पुरस्कार मिळाला असे घोषीत करण्यात आले होते.

माझ्या पप्पांच्या आजोळी असले वेगवेगळे पदार्थ नेहेमी केले जातात ही मूळ रेसीपी पण मामींचीच पण मला दिलेल्या घटक पदार्थानुसार थोडे बदल केलेली!

मसाला -
१/२ वाटी खोबरे भाजुन बारीक करुन
१/२ वाटी तीळ भाजुन बारीक करुन
२ चमचे गरम मसाला
लाल तिखट आणि मीठ चवीप्रमाणे
१/२ चमचा हळद

भाताचे इतर साहीत्य -
४ वांगी भरल्या वांग्याच्या भाजीसाठी कापतो तशी कापुन घ्यावित.
१ कप तांदुळ धुवुन कमीत कमी १/२ तास निथळत ठेवावेत.
मीठ, गरम मसाला, लाल तिखट चवीप्रमाणे
फोडणीसाठी तेल
१ वेलची, १ काडी दालचीनी, २ मीरे, १-२ पाने तमालपत्र (खडा मसाला)
फ़ोडणीसाठी २ चमचे तेल, हळद, जिरे, मोहरी, हिंग
२ कप गरम पाणी

कृती - मसाल्याचे साहित्य नीट भाजुन एकत्र करुन घ्यावे. ते चिरलेल्या वांग्यात भरता येईल तितका भरावा. राहीलेला मसाला बाजुला ठेवावा. एका जाड बुडाच्या पातेल्यात तेलाची नेहेमीप्रमाणे फोडणी करुन त्यात खडा मसाला घालुन तो थोडावेळ तडतडु द्यावा. त्यात वांग्यासाठी बनवलेला मसाला उरला असेल तर तोही घालावा. त्यात तांदुळ घालुन ५ मिनीटे मंद आचेवर व्यवस्थीत परतुन घ्यावेत. त्यातच लाल तिखट, गरम मसाला, मीठ चवीप्रमाणे घालावे. आता तांदळावर २ कप गरम पाणी घालुन एक उकळी आणावी. भात साधारण ५ मिनीटे झाकण लावुन शिजवुन घ्यावा. तो अर्धवट शिजला की त्यात मसाला भरलेली वांगी देठाकडचा भाग खालील बाजुला ठेवुन भातात खोचावीत. पातेल्यावर परत झाकण ठेवुन भात नीट शिजु द्यावा. शक्यतो चमच्याने ढवळु नये. भात शिजल्यावर गॅस बंद करुन वाफ़ कोंडु द्यावी त्याने वांगी नीट शिजतात. वरुन खोबरे कोथिंबीर घालुन तुपाबरोबर वाढावा.

टीप - मसाल्यात तीळ न घालता सगळे खोबरे वापरले तरी चालेल.

भाजीचे सांडगे

महाराष्ट्रात खूप प्रकारची वाळवणे करण्याच्या पद्धती आहेत. त्यामागचा मुख्य उद्देश पदार्थ टिकवून गरजेवेळी वापरणे. यात सगळ्याप्रकाराचे पापड, कु...