Posts

Showing posts from November, 2007

लेट्युस रॅप्स (Lettuce Wraps)

P. F. Changs ह्या चायनीज बिस्ट्रो मधे मिळणारा हा प्रकार माझ्या अतिशय आवडीचा! मी reproduce करायचा केलेला प्रयत्न बराच साध्य झालाय असे मला वाटते.

साहित्य -
१ मध्यम आकाराचा आईसबर्ग लेट्युस - शक्यतो न कापता प्रत्येक पान वेगळे करुन धुवुन फ़्रीज्मधे ठेवावा.
१ पॅकेट बेक्ड टोफ़ु (Savory Baked Tofu)
१ जुडी कांद्याची पात - बारीक कापुन
२-३ काड्या बेझील - बारीक कापुन
२-३ बोटभर लांबीचे लेमनग्रास चे तुकडे - उभे कापुन
१-२ इंच आले बारीक कापुन
१ इंच गलंगल (थाई आले) - सहजी मिळत असेल तर बारीक कापुन
१/४ कप भाजलेले शेंगदाणे

खालील सामान लागेल तसे चवीप्रमाणे -
लाल मिरची पेस्ट
सोयासॉस
राईस व्हिनेगर
२-३ चमचे तेल

कृती -
बेक्क्ड टोफ़ुचे १/२ इंचाचे तुकडे करुन घ्यावेत. त्याला थोडी मिरची पेस्ट, सोयासॉस, आणि चमचाभर व्हिनेगर लावुन १५ मिनिटे ठेवुन द्यावे. ओव्हन ३५० फ़रेन्हाईट वर तापवुन टोफ़ुचे तुकडे एका तेल लावलेल्या ट्रेमधे ठेवुन १५ मिनिटे बेक करावेत. ते जरा हलवुन परत दुसर्या बाजुने १० मिनिटे बेक करावेत. दरम्यान पात, बेझील, आले वगैरे कापुन घ्यावे.

ट्रेय बाहेर काढुन ५-७ मिनिटे थंड होऊ द्यावा. एका मोठ्या कढईमधे तेल घालुन ते मोठ…