Tuesday, November 27, 2007

लेट्युस रॅप्स (Lettuce Wraps)

P. F. Changs ह्या चायनीज बिस्ट्रो मधे मिळणारा हा प्रकार माझ्या अतिशय आवडीचा! मी reproduce करायचा केलेला प्रयत्न बराच साध्य झालाय असे मला वाटते.

साहित्य -
१ मध्यम आकाराचा आईसबर्ग लेट्युस - शक्यतो न कापता प्रत्येक पान वेगळे करुन धुवुन फ़्रीज्मधे ठेवावा.
१ पॅकेट बेक्ड टोफ़ु (Savory Baked Tofu)
१ जुडी कांद्याची पात - बारीक कापुन
२-३ काड्या बेझील - बारीक कापुन
२-३ बोटभर लांबीचे लेमनग्रास चे तुकडे - उभे कापुन
१-२ इंच आले बारीक कापुन
१ इंच गलंगल (थाई आले) - सहजी मिळत असेल तर बारीक कापुन
१/४ कप भाजलेले शेंगदाणे

खालील सामान लागेल तसे चवीप्रमाणे -
लाल मिरची पेस्ट
सोयासॉस
राईस व्हिनेगर
२-३ चमचे तेल

कृती -
बेक्क्ड टोफ़ुचे १/२ इंचाचे तुकडे करुन घ्यावेत. त्याला थोडी मिरची पेस्ट, सोयासॉस, आणि चमचाभर व्हिनेगर लावुन १५ मिनिटे ठेवुन द्यावे. ओव्हन ३५० फ़रेन्हाईट वर तापवुन टोफ़ुचे तुकडे एका तेल लावलेल्या ट्रेमधे ठेवुन १५ मिनिटे बेक करावेत. ते जरा हलवुन परत दुसर्या बाजुने १० मिनिटे बेक करावेत. दरम्यान पात, बेझील, आले वगैरे कापुन घ्यावे.

ट्रेय बाहेर काढुन ५-७ मिनिटे थंड होऊ द्यावा. एका मोठ्या कढईमधे तेल घालुन ते मोठ्या आचेवर तापायला ठेवावे. तेलातुन धूर येईपर्यंत तापवावे. त्यात प्रथम लेमनग्रास, त्यावर पात, दाणे, टोफ़ु घालावे. प्रत्येक जिन्नस घालताना हलवत रहावे. आच कमी करू नये. त्यावर चविप्रमाणे सोया सॉस, व्हिनेगर, चिलीपेस्ट घालुन परतावे. अगदी शेवटी बेझील घालुन गॅस बंद करावा.

खाण्याआधी फ्रीजमधुन लेट्युस बाहेर काढुन घ्यावा. एका वाटीमधे सोयासॉस, चिलीपेस्ट आणि व्हिनेगर एकत्र करुन खाण्यासाठी बाजुला ठेवावे. लेट्युसच्या पानाचा कप घेउन त्यात टोफ़ुचे मिश्रण घालावे आणि बर बनवलेला सॉस घालुन गुंडाळि करुन खावे.

टीप -
१. टोफ़ुचे मिश्रण आधि बनवुन ठेवता येते. ऐनवेळी थोडे गरम करुन वपरु शकता.
२. लेट्युसची पाने मिळणे शक्य नसेल तर कोवळ्या कोबीची पाने वापरता येतात.
३. यामधे water chestnut च्या चकत्या घाल्तात. सहजी मिळत असेल तर घालायला हरकत नाही.

भाजीचे सांडगे

महाराष्ट्रात खूप प्रकारची वाळवणे करण्याच्या पद्धती आहेत. त्यामागचा मुख्य उद्देश पदार्थ टिकवून गरजेवेळी वापरणे. यात सगळ्याप्रकाराचे पापड, कु...