Monday, September 29, 2008

Ambadichi Bhaji

अंबाडीची भाजी

Gongura was the first Indian vegetable I had seen (except Spinach) when I came here. Even Methi I saw after 6-7 months. I had habit of going to sabzi-mandi with Mummy or sometimes on my own so it was not difficult to recognize the vegetables here. I realized that gongura is neither fresh nor tender so I just used leaves. I was about to start cooking it when I realized that I don't have Jawar(Sorghum) then decided to use Toor Daal. I did not like the taste too much. Later I even experimented with daliya but I liked Rice better than anything. Around same time I discovered Brown rice and started using it and it was the closest to what my Mom used to make.

We lived near farms so we always got fresh vegetables and that was the best tasting vegetable one could ever have. I could feel the difference in taste when I came here, now it doesn't matter I kind of got used it.


Maharashtrian style Gongura Bhaji

1 bunch Ambadi (Gongura or Pundi Palle(in Kannada))

Fistful rice ( use Jawar if available)

3-4 Cloves of Garlic

Salt and red chili powder per taste

2 Tbsp Oil

1/2 tsp Turmeric

1/2 tsp Cumin seeds

small piece of jaggery (about golf ball size)1/2 cup water

Pluck just the leaves from the Gongura bunch. Wash thoroughly and chop. Grind rice or jawar coarsely. Mix together chopped leaves and ground rice/jawar in pressure cooker. Add 1/2 cup of water and cook it till soft (2 whistles or so). Let the cooker cool down. Mix the cooked leaves well, add salt, red chili powder and jaggery and mix well. Heat oil in a kadhai, add turmeric and cumin seeds, let cumin seeds sizzle. Add mixed vegetable in kadhai mix it well and cover it to cook for about 5 minutes. Smash garlic or cut into pieces. Heat remaining oil in tempering vessel add garlic to it and let it sizzle on low flame. Add red chili powder and salt to oil while garlic is sizzling till garlic turns golden brown. Now serve the cooked sabzi and add a tsp of garlic oil on top and enjoy with bhakri or chapati.

Tips-

  1. If yoo don't want to prepare garlic oil, add smashed garlic in the tempering and just add some salt, red chili powder and oil on prepared sabji while serving.
  2. If you don't enjoy sour sabji, drain water from cooked vegetable before adding to the tempering.

This Maharashtrian delight is on its way to Harini's FIC: Green ...
Wednesday, September 24, 2008

अंबाडीची भाजी (Maharashtrian style Gongura Bhaji)

Here is link to English version of this recipe -
http://vadanikavalgheta.blogspot.com/2008/09/ambadichi-bhaji.html

इथे आल्यावर पहिल्यांदा दिसलेली पालेभाजी (पालक सोडुन) कोणती तर अंबाडी. मेथी पण मिळेपर्यंत ६ महीने जावे लागले होते. इथे गोंगुरा नावने मिळणा-या बाजीकडे पाहुन एक्दम भरुन बिरुन आलेले. माझ्या नशिबाने मम्मीबरोबर म्हणा एकटीने बरेचदा भाजी आणलेली असल्याने भाज्या तरी कळत होत्या. ती पेंडी घरी आणुन निवडायला घेतली आणि कळले की भाजी जून अहे. काड्या काढुन टाकुन फक्त पाने तेवढी घेतली. भाजी शिजवायला घेताना लक्षात आहे की माझ्याकडे भाजीत घालायला ज्वारीच्या कण्या नाहीत. मग आता काय करायचे असा विचार करुन थोडावेळ थांबले आणि थोडी तूरडाळ घातली. पण त्याची चव मला खुपशी आवडली नाही. मग पुढच्या वेळी करताना थोडे तांदुळ घातले. एकदा तर दलिया पण घालून पाहीला. पण सगळ्यात जास्त तांदुळाची चव आवडली. साधारण वर्षभरात मला ब्राउन राईस चा शोध लगला. तो घालुन भाजी शिजवली ती सगळ्यात जास्त छान लागली.

आमच्या घराशेजारी शेतकरी रहात असल्याने बरेचदा शेतातुन काढलेली भाजी तव्यात आणि तिथुन ताटात पडे. त्यामुळे कोवळी ताजी भाजी खायची सवय असलेल्या माझ्या जिभेला इथली शिळी भाजी खाताना चव वेगळी आहे हे लगेच जाणावायचे. आता सगळ्याची सवय झाली.

Maharashtrian style Gongura Bhaji

१ पेंडी अंबाडीची भाजी
मुठभर तांदुळ (मिळत असेल तर ज्वारी वापरावी)
३-४ लसुण पाकळ्या (ठेचुन किंवा चिरुन)
चवीप्रमाणे मीठ, लाल तिखट
लहान खडा गुळ
२ टेबल्स्पून तेल
१/२ टीस्पून हळद, जिरे.
१/२ कप पाणी

कृती - अंबाडीच्या भाजीची फक्त पाने घ्यावी दांडे अजिबात घेउ नयेत. तांदुळ किंवा ज्वारी मिक्सरवर भरडुन रवा करावा. निवडलेली भाजी धुवुन चिरुन घ्यावी त्यात तांदळाचा/ज्वारीचा रवा घालुन पाणी घालुन कुकरला थोडे पाणी घालुन २ शिट्ट्या करुन घ्याव्यात. कुकरचे प्रेशर उतरले की भाजी पळीने घोटुन घ्यावी. त्यात मीठ, लाल तिखट आणि गुळ घालावा. एका पातेल्यात १/२ टीस्पून तेल तापवुन त्यात जिरे आणि हळद घालावी. जिरे तडतडले की त्यात घोटलेली भाजी घालावी. झाकण ठेवुन एक वाफ आणावी. फोडणीच्या पळीमधे उरलेले तेल घालुन तापवावे. तापलेल्या तेलातठेचलेल्या लसुण पाकळ्या घालुन गॅस बारीक करावा. त्यात थोडे लाल तिखट आणि मीठ घालावे. लसणाच्या पाकळ्या कुरकुरीत कराव्यात. भाजी ताटात वाढल्यावर लसणाचे एक चमचा तेल भाजीवर वाढावे. आणि ते मिसळून भाजि भाकरी किंवा चपातीबरोबर खावी.

टीप -
१. लसणीचे तेल करायचे नसेल तर भाजीवर मीठ, तिखट घालून त्यावर कच्चे तेल घालुन खावे आणि लसुण फोडणीत घालावा.
२. भाजी खुपच अंबट होइल असे वाटले तर भाजि शिजवलेले पाणी काढुन टाकावे.

ही भाजी हरिणीच्या FIC: Green साठी ....Sunday, September 21, 2008

Malvani Style Black Chana Usal

Black Chana Usal

Few years ago a friend from http://maayboli.com gave me recipe for a Malvani recipe of 'Kalya VaTaNyache Sambaar'. (Black Peas Usal) I tried it as is and later did some changes to it according to ingredients available to me. Mainly changed Kale VataNe to Kale Chane (Black Chana) due to unavailability of black peas in the local Indian store. I started getting few Maharashtrian specialities in these stores in recent past.
A blogger friend shared some Malavani masala with me and I tried it in Masoor Usal. Later I found Ke. Pra. Malavani masala in local store and I tried to remember the old Malavani recipe of Kalya VaTaNyache Sambar. Not sure this is how they make it but we started loving it.

Black Chana Usal

3 cups of soaked and sprouted Black Chana
3-4 Tbsp freshly grated coconut
1-2 cloves of garlic
Small piece of ginger
2 tsp Malavi masala (Ke. Pra. Brand)
3-4 Amsool (Dried Kokum)
small piece of Jaggery
Salt per taste
Red Chili powder if necessary
1 small onion finely chopped
For tempering - 1 Tbsp oil, cumin seeds, mustard seeds, turmeric, curry leaves, asafoetida

Preparation -
Cook the soaked and sprouted chana in pressure cooker until soft. Grind coconut, garlic and ginger but not too smooth. Heat oil in a thick bottom vessel. Add mustard andcumin seeds, curry leaves. Let it sizzle and add turmeric and asafoetida. Now add onion and roast until golden brown. Now add cooked chana cover the pot and let it boil for 3-4 minutes. Remove the cover and add ginger-garlic-coconut paste, Malavani masala and salt. This usal is not too dry and not watery like amati or sambar. Add water if its too dry. Now cover the pot again and let it boil. Add kokum, jaggery and chili powder if necessary. Boil it for few more minutes. Add chopped cilatro before serving. Enjoy with chapati or rice.

Tips -
Soak chana overnight and remove from water. Let it airdry for about 15 minutes. Then tie it in muslin cloth and keep in warm place for at least 24 hours. Chana sprouts nicely in warm weather but in winters its hard to get it to sprout. In that case just soak it and pressure cook until soft.
Add salt, kokum and jaggery at the very end to get the chana cooked very well.

This is my entry for Deepa'sRCI: Konkan and it also goes to Lucy'sMy Legume Affair
Here is the line up for the coming helpings of 'Legume Love Affair'!

Saturday, September 20, 2008

काळ्या हरब-याची उसळ (Black Chana Usal)

Here is link to English Version of this recipe - http://vadanikavalgheta.googlepages.com/blackchanausal

Black Chana Usal

मालवणमधे काळ्या वाटाण्याचे सांबार आणि वडे हा प्रकार अतिशय आवडीने खाल्ला जातो. मायबोलीवर ब-याच वर्षापुर्वी मी एका मुलीला रेसीपी दे म्हणाले आणि तिने पण अगदी पटकन दिली मला रेसीपी. काळाच्या ओघात आणि माझ्याकडे असलेल्या सामानानुसार मी त्यात थोडेफारबदलही केले. माझ्याकडे काळे वाटाणे भारतातुन आणले तरच असतात. इथल्या भारतीय दुकानांमधुन मला महाराष्ट्रीयन मसाले वगैरे फार अलिकडे मिळायला लागले. तोपर्यंत भारतातुन थोड्या प्रमाणात आणायचे आणि जितके दिवस जातील तितके दिवस पुरवायचे असेच असायचे.
साधारण २-३ महिन्यापुर्वी एका ब्लॉगर मैत्रिणीने मला मालवणी मसाला दिला. तो मसाला वापरुन मग मी मसुर उसळ केली. अजुन काय करता येईल असा विचार चालु असताना काळ्या वाटाण्याच्या सांबाराची आठवण झाली. पण मग वाटाणे मिळेनात म्हणुन मग काळ्या चण्याची उसळ केली आणि अप्रतीम झाली. त्यात थोडेफार बदल करुन झालेली ही उसळ.

Black Chana Usal

३ वाट्या भिजवून मोड आणलेले काळे चणे (हरबरे) *
३-४ टेबलस्पून ओले खोबरे
३-४ आमसुले
२ टीस्पून मालवणी मसाला (के.प्र. मसाला)
२ पाकळ्या लसुण
छोटा तुकडा आले
लहान खडा गुळ
मीठ चवीप्रमाणे
लाल तिखट आवश्यकते नुसार
१/२ वाटी कांदा बारीक चिरलेला (वगळला तरी हरकत नाही)
फोडणीसाठी - १ टेबलस्पून तेल, जिरे, मोहरी, कढीपत्ता, हिंग, हळद

कृती - कृती - भिजवुन मोड आणलेले हरबरे कुकरला लावुन मऊ शिजवून घ्यावेत. शिजवताना १/२ टीस्पून मीठ घालावे. खोबरे, आले, लसुण एकत्र वाटुन घेणे. वाटण खुप बारीक असु नये.चणे शिजवुन थोडे थंड झाले की एका जाड बुडाच्या पातेल्यात तेल घालुन तापवावे. त्यात जिरे, मोहरी, कढीपत्ता घालून फोडणी करावी. जिरे मोहरी तडतडली की हळद, हिंग घालावा. त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून नीट गुलबट रंगावर परतावा.कांदा परतून झाल्यावर त्यावर शिजवलेले चणे घालावेत. पातेल्यावर जाकण ठेवुन ३-४ मिनीटे नीट वाफ येउ द्यावी. झाकण काढुन लसुण-आले-खोब-याचे वाटण, मालवणी मसाला, मीठ घालून नीट हलवावे. उसळ थोडी रसदार असते त्यामुळे गरज असेल तर थोडे पाणी घालावे. परत झाकण ठेवुन एक वाफ येउ द्यावी.झाकण काढुन गुळ आणि आमसूल घालावे. एक उकळी आणुन बंद करावे. वरुन चिरलेली कोथिंबीर घालावी.

टीप - १. * चणे ८-९ तास भिजवुन उपसावेत. थोडे कोरडे होउ द्यावेत. नंतर एका फडक्यात बांधुन कमीत कमी २४ तास उबदार जागेत ठेवावेत. उन्हाळ्यात नीट मोठे मोठे मोड येतात. पण थंडीत येत नाहीत. अशावेळी नुसतेच भिजवून कुकरला शिजवून घ्यावेत.
२. भिजवलेले चणे कुकरमधेच ठेवुन ३ शिट्ट्या कराव्यात. भांड्यात ठेवुन शिजवले तर ४-५ शिट्ट्या तरी कराव्या लागतात.
३. उकळताना मीठ, अमसूल, गूळ शक्यतो शेवटी घालावा.

ही उसळ दीपाच्या RCI: Konkan साठी आणि Lucy's My Legume Love Affair.

My Legume Love Affair चे आगामी होस्ट्स इथे आहेत -- http://thewellseasonedcook.blogspot.com/2008/09/my-legume-love-affair-host-lineup.html

Sunday, September 14, 2008

गाजराचे पॅनकेक (Carrot Pancakes)

Here is English version of this recipe - http://vadanikavalgheta.googlepages.com/carrotpancakes

मला पॅनकेक खुप आवडतात. मस्त मऊसूत पॅनकेकचा स्टॅक त्यावर मेपल सिरप आणि स्ट्रॉबेरीज असा सरंजाम असेल तर मग बाकी काही नसले तरी चालते. पण बाहेर विकत मिळणा-या पॅनकेकमधे अंडी असल्याने तो प्रकार माझ्यासाठी बंद झाला. विकत मिळणा-या पॅनकेक मिक्समधे मैदा आणि साखर असल्याने ते पण बंद झाले. त्यामुळे मग आपला हात जगन्नाथ सुरु केले. आता वेगवेगळ्या प्रकाराने पॅनकेक बनवते. मला कॅरटकेक आवडात असल्याने गाजराचे पॅनकेक करुन पाहीले आणि मस्त झाले. तोच हा प्रकार.

१/३ कप गव्हाचे पीठ
१/३ कप सोयाबीनचे पीठ
१/३ कप ओटचे पीठ **
१ टेबलस्पून जवसाची पूड
१/३ कप किसलेले गाजर
१/२ टीस्पून बेकिंग सोडा
२ टेबल्स्पून साखर
चिमुटभर मीठ
१-२ वेलदोड्याची पूड
१ कप पाणी

Carrot Pancakes

कृती - एका भांड्यात जवसाची पूड आणि १ चमचा पाणी घेउन २-३ मिनीटे नीट फेटा. त्यात साखर, गाजर, वेलदोड्याची पूड, मीठ, घालून मिसळावे. त्यात सगळी पिठे घालून नीट मिसळावे. वरुन १ कप पाणी घालुन साधारण भज्याच्या पिठाइतपत पातळ होउ द्यावे. वरुन बेकिंग सोडा घालून चमच्याने भराभर फेटावे. मिश्रणाला थोडे बुडबुडे येतील. तवा तापवुन मोठ्या पळीने एक पळी पीठ तव्यावर घालावे. डोश्याला पीठ पसरतो तसे पसरु नये. वरील बाजुने कोरडे झाले की पॅनकेक उलटावा. असे ३-४ पॅनकेक झाले की त्याचा स्टॅक करुन त्यावर केळ, स्ट्रॉबेरी, वगैरे घालावे. त्यावर मेपल सिरप घालुन खावे. मेपल सिरप नसेल तर मध पण छान लागतो.

** मी इंस्टंट कुकिंग ओट्स मिक्सरमधे बारीक करुन पीठ करते किंवा नॉन फ्लेवर्ड इंस्टंट ओट्मील वापरते.
टीप -
१. जर मध वापरला नाही तर ही रेसिपी वेगन होते.
२. आवडत असतील तर पिठात १ टेबलस्पून बेदाणे घालावेत.

ही रेसिपी अपर्णाच्या WBB: Grains in My Breakfast साठी!
ही रेसीपी सुगन्याच्या JFI- Whole grains साठी सुद्धा ....

Tuesday, September 02, 2008

भरल्या वांग्याचा मसाले भात (Stuffed Eggplant Masale Bhat)

Here is English version of the original recipe - http://vadanikavalgheta.blogspot.com/2010/12/masalebhat-with-stuffed-eggplants.html

Stuffed Eggplant Masale Bhat

माझा भरल्या वांग्याचा मसालेभात खुप लोकांना माहिती आहे आणि आवडतो पण म्हणे! खरे-खोटे तेच जाणे. असाच कधीतरी केलेल्या मसालेभाताचा हा फोटो. 'देर आये दुरुस्त आये'. याच मसालेभाताच्या रेसीपीवर हरेकृष्णजीनी कॉमेंट टाकली होती की फोटो टाकत जा म्हणुन. माझ्यासारख्या आळशी मुलीला अजुन ब-याच मैत्रिणीनी ब-याच प्रकाराने सांगितल्यावर मी आजकाल फोटो काढते, कधी कंटाळापण करते.

मूळ रेसिपी इथे आहे - http://vadanikavalgheta.blogspot.com/2007/08/blog-post.html

भाजीचे सांडगे

महाराष्ट्रात खूप प्रकारची वाळवणे करण्याच्या पद्धती आहेत. त्यामागचा मुख्य उद्देश पदार्थ टिकवून गरजेवेळी वापरणे. यात सगळ्याप्रकाराचे पापड, कु...