Posts

Showing posts from April, 2007

मोडाण्यांची भेळ (Sprout Bhel)

पालकाची कोशिंबीर (Spinach Salad)

मुळ्याची कोशिंबीर - २ (Radish Salad -1)

मुळ्याची कोशिंबीर - १ (Radish Salad)

पचडी (Mixed vegetable Salad)

कोबीची कोशिंबीर (Cabbage Salad)

Karlyachi Bhaji

कारल्याची भाजी (Bitter Gourd Bhaaji)

मसालेभात (Masale bhat)

भरली कारली (Stuffed Bitter Gourd)

पावभाजी (Pav Bhaji)

झटपट पन्हे (Instant Panhe)

कैरीचे पन्हे (Kairiche Panhe)