दह्यातला साबुदाणा (Yogurt Sabudana)


Tapioca Yogurt


आमच्याकडे घरी कोणाचे रोजचे उपवास कधीच नव्हते. श्रावण सोमवार, अंगारकी, आषाढी, कार्तिकी, महाशिवरात्र हे आमच्यकडे उपवासाचे दिवस. त्यामुळे साबुदाणा खिचडी फार कमी वेळा केली जायची. पण मला खिचडीचे का कोण जाणे फार कौतुक नव्हतेच. त्यापेक्षा मला साबुदाण्याची खीर, गोडाची खिचडी, दह्यातला साबुदाणा हे प्रकार जास्त आवडायचे. त्यातले एक एक प्रकार लिहुन ठेवेन म्हणतेय. आजच्या अंगारकी निमित्त दह्यातला साबुदाणा!

१ वाटी साबुदाणा
२ वाट्या अंबट ताक
२ टेबलस्पून दाण्याचे कूट
मीठ, साखर चवीप्रमाणे
फोडणीसाठी १ टीस्पून तेल/तूप, जिरे आणि २ मिरच्या उभ्या चिरुन
थोडीशी कोथिंबीर

कृती - साबुदाणा मंद आचेवर ५-७ मिनीटे भाजुन घ्यावा. भाजताना एकेक दाणा नीट फुलायला हवा पण रंग पांढरा शुभ्रच राहिला पाहिजे. एका बाऊलमध्ये अंबट ताक, मीठ, साखर एकत्र करुन त्यात साबुदाणा गरम असतानाच घालावा. बाऊल झाकुन साधारण २-३ तास ठेवुन द्यावे. साबुदाणा नीट मऊ झाला पाहीजे, आत कणी रहाता कामा नये. २-३ तासानी मिश्रण नीट ढवळुन घ्यावे. एखादा साबुदाणा बोटाने चेपुन नीट भिजला आहे ना ते पहावे. तेलाची/तुपाची जिरे मिरची घालुन फोडणि करावी. दाण्यचे कूट, फोडणी साबुदाण्याच्या मिश्रणात मिसळावी वरुन थोडी कोथिंबीर घालुन खाण्यास द्यावे.

टीप - १. खिचडीसाठी भिजवलेल्या साबुदाण्याचा दह्यातला साबुदाणा खुप पाणचट लागतो.
२. soy-yogurt चालत असेल तर ते वापरून याचे Vegan Version करायला हरकत नाही.

Comments

 1. Interesting! BTW, गोडाची खिचडी काय भानगड आहे?

  ReplyDelete
 2. Sabudana, I believe it's very bad for health and the process of making Sabudana involves some animal origin content. I do not rembemeber the article, I had read on it.

  Could you please investigate.

  ReplyDelete
 3. Priya, I will definitely write Godachi khichadi soon.

  Harekrishanaji, I have not read details about it as i am not able to find much. Also I would like to point out, lot of processes in India are not standardized and one has to believe what the manufacturers tell. So if the Sabudana is not vegetarian or not - i am not sure.

  Sabudana being not healthy - i agree with that as it is pure carbs similar to the 'satv' extracted from potatoes.

  ReplyDelete

Post a Comment

Thank you for stopping by my culinary adventures. I appreciate your visits and comments. Please stop by again.